DIŞ TİCARET Olarak; ithalatı yapılacak ürün ilgili araştırmalar yapmak, gümrük idarelerinden veya bakanlıklardan gerekli ön izinleri almak, gümrük ithalat operasyonunun hızlı, eksiksiz ve başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak gibi gerekli işlemleri özenle yürütmekteyiz.